OMGANG MET VERTROUWELIJKE GEGEVENS

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelende therapeut een dossier aanleg. Jouw dossier bevat je naam, adres en leeftijd, ons afgesproken behandelplan en de voortgang hiervan.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik uiterst zorgvuldig omga met de gegevens in het dossier. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens, en leg niets van de voortgang digitaal vast.

Het enige wat digitaal (per mail) gebruikt zal worden, is het behandelplan ter goedkeuring aan jou, de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële administratie, en aanvullend therapeutisch materiaal.

KLACHTEN

Mocht je het niet eens zijn met bepaalde zaken of ontevreden zijn over de behandeling, laat het mij dan weten. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken.