Werkwijze

Mijn werkwijze is voornamelijk gebaseerd op de nieuwste vorm van gedragstherapie, te weten Acceptance & Commitment Therapie (ACT).

In sommige situaties gebruik ik ook de kennis die ik heb opgedaan in een training Wandelcoach. Een wandelsessie waarbij we de natuur als inspiratiebron gebruiken om tot gesprek/inzicht te komen, kan soms heel goed werken.

Kenmerkend hierbij is dat we samen gaan kijken naar wat er NU speelt. Hierbij kijken we breed. Er zijn namelijk veel factoren van invloed op hoe jij je voelt. Denk hierbij aan je ideeën over gezondheid, hoe je over jezelf denkt, je relaties en je werk en je eet- en beweegpatroon. Ik help je bij het inzichtelijk maken van jouw, veelal onbewuste, denk- en gedragspatronen. Dit is belangrijk aangezien de wijze waarop je in het leven staat mede bepaald hoe je lichamelijk functioneert.

Door middel van het maken van huiswerkopdrachten, het doen van oefeningen en zo nodig veranderingen aanbrengen in eet- en beweeggedrag ga je onder mijn begeleiding aan de slag. Je zult bereid moeten zijn om eerlijk naar je overtuigingen te kijken en te beseffen dat verandering moeite zal kosten en tijd en geduld zal vragen. Het is deze moeite echter zeker waard!  

We zullen in principe 1x per 2 weken contact hebben, tenzij we samen anders afspreken. De lengte van het traject zal per individu verschillen, het gemiddelde ligt rond de 10 à 12 sessies. Uiteraard kunnen we aansluitend periodiek contact blijven houden, mocht je daar behoefte aan hebben.

In mijn manier van werken houd ik mij aan de ethische gedragscodes, zoals vastgelegd door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hieronder valt onder andere een geheimhoudingsplicht en een inzagerecht in het dossier voor jou als cliënt. Voor de volledige tekst zie www.psynip.nl