OMGANG MET VERTROUWELIJKE GEGEVENS

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelend therapeut een dossier aanleg. Jouw dossier bevat je naam, adres en leeftijd, ons afgesproken behandelplan en de voortgang hiervan.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik uiterst zorgvuldig omga met de gegevens in het dossier. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens, en leg niets van de voortgang digitaal vast.

Het enige wat digitaal vastgelegd zal worden, is het behandelplan ter goedkeuring aan jou, de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de financiƫle administratie. Per mail zal ook incidenteel aanvullend therapeutisch materiaal verstuurd worden.

KLACHTEN

Het kan zijn dat je het niet eens bent met bepaalde zaken of ontevreden bent over de behandeling. Laat het mij dan weten zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Ik ben aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz (Wet kwalieit klachten en geschillen zorg). Mochten wij er samen niet uitkomen, dan is er de mogelijkheid bij hen een externe klachtenfunctionaris in te schakelen. Voor jou zijn hier geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie kun je kijken op hun site www.P3nl.nl/klachtenregeling/clienten