Werkwijze

Mijn uitgangspunt is dat ieder mens zijn eigen unieke ervaringen, eigenschappen en werk- en/of leefsituatie heeft. Ik hanteer dan ook geen standaardprotocollen, stel geen diagnoses (geen DSM labels). Wat aan de orde komt, zal afhangen van jouw hulpvraag en wat er tijdens de sessies naar boven komt. Ik zie het als een proces dat ik samen met jou doorloop. We zullen gaan onderzoeken wat de oorzaak is van de klacht(en) waarmee je komt en waarom dit voor jou een probleem is. Tevens zullen we gaan kijken welke, veelal onbewuste, overtuigingen hieraan ten grondslag liggen, en de regels die je hierbij hanteert over wat je allemaal moet en niet mag voelen en doen.

Door structurele bijscholing, inter- en supervisie houd ik mijn kennis en vaardigheden up-to-date.

We zullen in principe 1x per 2 weken contact hebben, tenzij we samen anders afspreken. De lengte van het traject zal per individu verschillen, het gemiddelde ligt rond de 10 à 12 sessies. Uiteraard kunnen we aansluitend periodiek contact blijven houden, mocht je daar behoefte aan hebben.

Mijn praktijkruimte is aan huis waardoor er een huiselijke, niet-klinische sfeer is wat als zeer prettig wordt ervaren. Je moet voor de praktijkruimte een trap op. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen we de gesprekken aan de eettafel op de begane grond houden. De toegang tot de voordeur is helaas niet rolstoel toegankelijk.

In mijn manier van werken houd ik mij aan de ethische gedragscodes, zoals vastgelegd door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hieronder valt onder andere een geheimhoudingsplicht en een inzagerecht in het dossier voor jou als cliënt. Voor de volledige tekst zie www.psynip.nl