Wie ben ik

       

Mijn naam is Yvonne van Dun (1963), universitair afgestudeerd psycholoog, met als afstudeerrichting gedrag & gezondheid.

Aansluitend heb ik mij gespecialiseerd in Acceptance and Commiment Therapie (ACT), Relational  Frame Theory (RFT) en Process-Based Behavioral Therapy (PBBT).                                           

Vervolgens heb ik mijn therapeutische vaardigheden verbreed door het volgen van o.a. Traumagerichte ACT,  meditatietraining, en systemisch  coachen. En mijn kennis blijf ik door bij- en nascholing permanent bijschaven en aanvullen.

Mijn interesse voor de relatie gedrag en gezondheid heb ik mijn hele volwassen leven al gehad en is nog meer versterkt doordat ik op mijn 33ste een chronische ziekte kreeg, Multiple Sclerose (MS). De specialist waarbij ik onder behandeling was vertelde mij dat ik geen invloed kon uitoefenen op het verloop. Dit vond ik moeilijk te geloven en ben me gaan verdiepen in de werking tussen lichaam en geest in het algemeen en de effecten van een gezonde leefstijl op een chronische ziekte in het bijzonder, onder andere door de studie psychologie. Dit bood mij voldoende kennis om gemotiveerd mijn leefstijl aan te passen.

Ik ben beter voor mijn lichaam gaan zorgen en ben gaan onderzoeken wat voor mij echt belangrijk in het leven is en probeer hier nu zoveel mogelijk naar te handelen. Deze gedragsverandering heeft er mede toe bijgedragen dat er de afgelopen jaren een aanzienlijke verbetering is opgetreden in hoe ik mij voel en wat ik kan. Ik sport nu gemiddeld drie keer in de week, heb meer energie en krijg veel voldoening uit het werk wat ik nu kan doen met mijn eigen praktijk.

Genezen van MS is niet mogelijk, in die zin had mijn specialist gelijk, en natuurlijk heb ik mindere dagen. Het blijkt echter wel degelijk mogelijk je kwaliteit van leven te beïnvloeden. Dit blijkt niet alleen uit mijn eigen ervaring maar ook uit diverse wetenchappelijke onderzoeken naar kwaliteit van leven.

De kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studies, samen met mijn persoonlijke ervaring, wil ik graag inzetten om anderen te begeleiden in hun zoektocht naar verbetering van hun kwaliteit van leven.